Loại Mua vào Bán ra
CAD 17386.37 17932.25
CHF 23463.96 24200.66
EUR 25311.86 26335.45
GBP 29660.16 30287
JPY 203.59 212.89
THB 671.78 780.68
USD 23070 23240