Loại Mua vào Bán ra
CAD 17107.02 17450.91
CHF 23009.98 23472.16
EUR 26023.88 26754.21
GBP 30063.93 30545.36
JPY 202.84 210.83
THB 717.2 747.12
USD 23150 23250