Loại Mua vào Bán ra
CAD 17226.22 17678.26
CHF 23003.64 23559.74
EUR 25381.23 26222.18
GBP 29497.42 29969.78
JPY 205.44 213.54
THB 750.09 781.38
USD 23140 23260