Loại Mua vào Bán ra
CAD 17266.06 17719.14
CHF 23160.78 23720.67
EUR 25556.48 26403.22
GBP 28467.67 28923.52
JPY 207.69 215.87
THB 748.85 780.08
USD 23155 23275