Loại Mua vào Bán ra
CAD 17361.12 17710.05
CHF 22737.04 23193.65
EUR 25975.16 26442.22
GBP 29656.32 30131.11
JPY 198.19 205.19
THB 692.49 721.37
USD 23260 23350