Loại Mua vào Bán ra
CAD 17560.46 17949.41
CHF 23032.49 23495.49
EUR 27733.63 28065.15
GBP 31552.65 32058.45
JPY 208.15 212.13
THB 711.31 740.99
USD 22735 22805