Loại Mua vào Bán ra
CAD 17128.8 17473.13
CHF 23016.93 23479.24
EUR 26201.2 26936.5
GBP 29967.6 30447.49
JPY 204.02 212.89
THB 716.3 746.18
USD 23155 23245