Loại Mua vào Bán ra
CAD 17729.11 18122.04
CHF 23237.38 23704.55
EUR 26574.46 26905.33
GBP 28946.77 29410.84
JPY 203.96 207.86
THB 670.11 698.08
USD 22690 22760