Loại Mua vào Bán ra
CAD 17489 17947.92
CHF 23213.38 23774.53
EUR 25888.57 26746.3
GBP 28616.97 29075.2
JPY 212.57 222.44
THB 737.68 768.45
USD 23170 23290