• thietbivuichoitreem.net
  • thietbivuichoitreem.net
  • thietbivuichoitreem.net
  • thietbivuichoitreem.net
  • thietbivuichoitreem.net
  • thietbivuichoitreem.net
  • thietbivuichoitreem.net
  • thietbivuichoitreem.net
  • thietbivuichoitreem.net
  • thietbivuichoitreem.net

khu vui chơi trẻ em ngoài trời công cộng tại Diễn Yên- Diễn Châu - Nghệ Ánundefined

Dự án khu vui chơi ngoài trời công cộng tại Diễn Yên- Diễn Châu- nghệ An.

* Mô hình đầu tư kinh doanh khu vui chơi ngoài trời công cộng bao gồm:
Đu qua điện, tàu lượn siêu tốc, hồ câu cá.